دانلود فایل راهنما

برای آشنایی کامل با بخش های مختلف کایاکو، می توانید آموزش های فارسی هر بخش را دانلود و مطالعه نمایید.

توضیحات نرم افزار کایاکو

توضیحات کایاکو

معرفی کایاکو، امکانات، ماژول ها و مقایسه نسخه ها

دانلود فایل