معرفی نرم افزار هلپ دسک یا تیکتینگ کایاکو

معرفی نرم افزار هلپ دسک یا تیکتینگ کایاکو

 

 

کایاکو به مثابه یک سیستم اتوماسیون

 

اتوماسیون اداری به فرآیندهایی گفته میشود که موجب ثبت و مدیریت روندهای اداری میشود، با وجود اینکه سالیان زیادی از تولد سیستمهای اتوماسیون اداری میگذرد اما در کشور ما کماکان تعداد زیادی از شرکتها و ادارات روشهای سنتی و دستی را به نرم افزارها و سیستمهای اتوماسیون ترجیح میدهند.

فواید استفاده از اتوماسیون از شماره خارج است و همین قدر که بدانیم با استفاده از اتوماسیون هیچ کار و وظیفه‌ای گم نمیشود کفایت میکند! با استفاده از اتوماسیون همه‌ی مواردی که وارد یک سازمان میشود با توجه به نحوه سازماندهی سیستم در دسته‌های مختلفی ثبت شده و به راحتی میتوان روند انجام و مراحل مختلف کار را پیگیری کرد، هم توسط مراجع  و مدیریت و یا هم افراد سازمان.

مهم نیست چه تعداد کارمند داشته باشید! مجموعه شما در هر اندازه و مقیاسی میتواند با وجود نرم افزار پشتیبانی و تیکتینگ کایاکو مثل یک تیم حرفه‌ای و قوی پاسخگوی همه درخواستهای مشتریانتان باشد، چه در قالب فروش و چه در قالب پشتیبانی، فنی و یا حتی بخش مالی، میتوانید به بهرتین نحو از این سیستم استفاده کنید.

کایاکو با اینکه برچسپ اتوماسیون را برای خود انتخاب نکرده اما در ابعاد گسترده‌ای میتواند یک سیستم اتوماسیون تمام عیار محسوب شود و همه‌ی نیازهای شما را در این زمینه برطرف نماید.