تعریف تیم و دپارتمان

شما در پنل مدیریت میتوانید دپارتمان و تیم های مورد نظر خود را ایجاد کنید.برای مثال دپارتمان فنی شما امکان دارد متشکل از دو تیم فنی با مدیریت واحد و یا جداگانه باشد.میتوانید کارمندانی را ایجاد کرده و با سطح دسترسی دلخواهی عضو یک دپارتمان کنید.برای هر دپارتمان میتوانید مدیر خاصی را انتخاب کرده تا  تمامی امور مربوط به آن دپارتمان را مشاهده و مدیریت نماید و از کارهای ارجاع داده شده به آنها گزارش گیری نموده و کارهای لازم را به آنها ارجاع دهد.
در یک دپارتمان میتوانید شخص های خاصی را فقط برای گفتگوی آنلاین در نظربگیرید و یا دپارتمانی را ایجاد کنید که  حالت خصوصی داشته باشد و تنها برای کارمندان قابل مشاهده باشد تا مشتریان مستقیما نتوانند با آنها گفتگو  کرده و یا تیکت ارسال نمایند