مرکز آموزش و بخش رفع ایرادات

در قسمت کاربری کایاکو قسمتی با عنوان مرکز آموزش و رفع ایرادات وجود دارد که شما میتوانیداز طرف مدیریت و یا دپارتمان ها مطالب موجود را مدیریت کرده و فایل های آموزشی خاصی رادر آن قرار دهید برای مثال سوالات متداولی را در آن درج کرده جواب های خاصی را برای آنها در نظر بگیرید.
تفاوت این سیستم با دیگر سیستم ها در این است که بسیاری از کاربران وقت خود را برای مطالعه این بخش ها صرف نمی کنند و همیشه بدون مطالعه موضوعی را مطرح میکنند، این بخش به نوعی طراحی شده است که سیستم از طریق جستجو در متن و عنوان تیکت به هنگام درج تیکت توسط کاربر، فایل های آموزشی و موارد مربوط به آنهارا قبل از درج تیکت پیشنهاد میکند تا کاربر بامطالعه آن دیگر نیازی به درج تیکت نداشته باشد.
حتی کاربران میتوانند برای مطالب ارائه شده در مرکز آموزش و رفع ایرادات نظر بدهند و یاسوالاتی مطرح کنند