درخواست دمو

فراسیستم از شرکت های علاقمند به اخذ نمایندگی فروش کایاکو با شرایط زیر دعوت به نمایندگی می نماید.

در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. همکارانمان در واحد فروش جهت عقد قرارداد با شما تماس خواهند گرفت.

تعداد فروش در ماه درصد همکاری
1 الی 5 نسخه30 درصد
5 الی 10 نسخه40 درصد
بالای 10 نسخه50 درصد

فرم درخواست نمایندگی